Rekrutacja

Regulamin rekrutacji rok szkolny 2016/2017:

II Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji prowadzi rekrutację do klasy ogólnej z rozszerzonym językiem angielskim.
Program klasy:
- zwiększona liczby godzin języka angielskiego z podziałem na grupy zaawansowania do 5 w tygodniu,
- warsztaty w języku angielskim prowadzone przez native speakerów z Wielkiej Brytanii i USA,
- udział w projekcie eTwinning.
Dodatkowo:
prowadzenie gazetki szkolnej w języku angielskim, konkursy przedmiotowe.


Terminy przeprowadzania rekrutacji:

1. Od 1 marca do 25 kwietnia 2016 r. do godz.12.00
kandydaci składają w szkole podanie, kartę informacyjną oraz wykaz ocen za I półrocze w klasie 6- stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów.

2. Od 26 kwietnia do 29 kwietnia 2016 r.
trwa rozpatrywanie podań.

3. 6 maja 2016 r. ogłoszenie wstępnej listy przyjętych do kl.1.

4. Od 27 czerwca do 1 lipca do godz.12.00
składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu po kl. 6, 2 zdjęć legitymacyjnych.

5. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych do kl.1 4 lipca 2016 r. 

O przyjęciu do klasy pierwszej decydują:
- ocena z zachowania (przynajmniej dobra),
- uzyskanie przynajmniej 20 punktów (oceny z pierwszego półrocza w kl.6).

Pod uwagę brane są następujące przedmioty: język polski, matematyka, historia, język angielski- max 40 pkt.

Punkty za oceny:
celujący- 8 pkt
bardzo dobry- 7 pkt
dobry- 5 pkt
dostateczny- 3 pkt 

Opłata miesięczna wynosi 50 zł - płatna na konto Małopolskiego Centrum Edukacji.

Do pobrania:

Więcej niż nauka...
Nasza szkoła uczestniczy w kolejnej edycji SZKOŁY Z KLASĄ 2.0.
Czytaj więcej »
MY FASCINATING TOWN
Realizacja projektu europejskiego eTwinning
Czytaj więcej »
Od roku szkolnego 2015/2016 szkoła podjęła współpracę z Fundacją Promień Nadziei
Czytaj więcej »
Szkoła sukcesu!
Czytaj więcej »
Nauka Bez Granic
Czytaj więcej »

O szkole

II Gimnazjum MCE jest bezpłatną prywatną szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej.

Zalety naszej szkoły:
  • mało liczne klasy,
  • brak anonimowości,
  • indywidualne podejście do każdego ucznia.

W szkole realizujemy gimnazjalne programy nauczania, a ponadto uczymy języka angielskiego w zwiększonej liczbie godzin z podziałem na grupy zaawansowania.

Drugim językiem jest j. niemiecki lub j. rosyjski. W trzyletnim cyklu nauczania realizujemy 3 godziny z informatyki z podziałem na grupy.

Kontakt z nami

II Prywatne Gimnazjum
Małopolskiego Centrum Edukacji
Budynek Szkoły Podstawowej nr 93
ul. Szlachtowskiego 31, 30-132 Kraków.
tel. 12 622 73 20
Sekretariat czynny:
pn. - pt. w godz. 9.00-13.00

Lokalizacja