Aiesec

AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Od 45 lat rozwijamy w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych.

 

 

Wartości w AIESEC:
  • Aktywacja liderów– przewodzenie przez przykład i kreowanie liderów poprzez działania i rezultaty. Branie pełnej odpowiedzialności za swoją rolę w rozwoju potencjału ludzkiego.
  • Spójność– działanie i wypełnianie zobowiązań w sposób, który jest zgodny z wartościami.
  • Korzystanie z różnorodności– rozwój dzięki różnym stylom życia oraz poglądom obecnym w wielokulturowym otoczeniu AIESEC. Zachęcanie do współdziałania każdego człowieka.
  • Czerpanie radości ze współpracy– tworzenie dynamicznego otoczenia poprzez aktywny w nim udział.
  • Dążenie do doskonałości– dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów. Dążenie do ciągłego rozwoju dzięki kreatywności i innowacyjności.
  • Działanie z myślą o przyszłości– uwzględnianie potrzeb przyszłych pokoleń.

 

Czym jest AIESEC?

AIESEC powstał na świecie w 1948 roku, w odpowiedzi na bieżące wówczas konflikty zrodzone przez II Wojnę Światową. Według przedstawicieli państw członkowskich AIESEC, świat potrzebował liderów i to na młodych ludziach spoczywała odpowiedzialność za lepsze jutro.

Od tamtej pory misją AIESEC stało się dążenie do osiągnięcia pokoju na świecie i pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego.

Misja towarzyszy nam po dziś dzień, dlatego do niej dążymy rozwijając w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych.

Wierzymy, że globalna perspektywa pozwala nam o wiele bardziej zrozumieć otaczający nas świat, rozwija w nas umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych środowiskach i znajdowania rozwiązań niezależnie od wyzwań. Aktywne działanie w organizacji pozwala nam zrozumieć swoje mocne i słabe strony, a także pasje i wartości, które motywują nas do działania na rzecz naszego lokalnego środowiska.

Więcej na stronie oranizacji: www.aiesec.pl

Więcej niż nauka...
Nasza szkoła uczestniczy w kolejnej edycji SZKOŁY Z KLASĄ 2.0.
Czytaj więcej »
MY FASCINATING TOWN
Realizacja projektu europejskiego eTwinning
Czytaj więcej »
Od roku szkolnego 2015/2016 szkoła podjęła współpracę z Fundacją Promień Nadziei
Czytaj więcej »
Szkoła sukcesu!
Czytaj więcej »
Nauka Bez Granic
Czytaj więcej »

O szkole

II Gimnazjum MCE jest bezpłatną prywatną szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej.

Zalety naszej szkoły:
  • mało liczne klasy,
  • brak anonimowości,
  • indywidualne podejście do każdego ucznia.

W szkole realizujemy gimnazjalne programy nauczania, a ponadto uczymy języka angielskiego w zwiększonej liczbie godzin z podziałem na grupy zaawansowania.

Drugim językiem jest j. niemiecki lub j. rosyjski. W trzyletnim cyklu nauczania realizujemy 3 godziny z informatyki z podziałem na grupy.

Kontakt z nami

II Prywatne Gimnazjum
Małopolskiego Centrum Edukacji
Budynek Szkoły Podstawowej nr 93
ul. Szlachtowskiego 31, 30-132 Kraków.
tel. 12 622 73 20
Sekretariat czynny:
pn. - pt. w godz. 9.00-13.00

Lokalizacja